fbpx

Propozície na preteky e-bikov na cyklomaratóne BBB Vlkohron 2015

Aj tento rok RIDE podporuje e-bikovú kategóriu na cyklomaratóne BBB Vlkohron. Novinkou oproti 0. ročníku je výber 2 tratí: 30 aj 50km. Viac informácií a prihlášku nájdete v tomto článku.

Linky na informácie z minulého ročníka:

2014 BBB Vlkohron Pedelec 25 (5)

Propozície: 

 • Názov pretekov: 10. ročník BBB VlkoHron MTB päťdesiatka. 2. ročník horského duatlonu. Podujatie je bodovanou súčasťou Marathon BB Tour 2015
 • Usporiadateľ: CK Vlkanová Witzenmann spolu s Marathon BB Team a obcami Hronsek, Vlkanová.
 • Termín a štart: 9. mája 2015
  • 09.45 hod. – 50km trať
  • 10.20 hod. – 30km trať
  • Štart pri obecnom úrade v obci Hronsek
 • Kategórie: E-BIKE – PEDELEC 25 (nominálny výkon motorov 250W, obmedzenie max. rýchlosti na 25km/h)
 • Štartovné: 20 EUR (našim zákazníkom štartovné hradí RIDE.sk).
  • V cene štartovného je štartové číslo s čipom, štartovný balíček, účasť na tombole, občerstvenie na trati, technické a zdravotné zabezpečenie, jedlo a nápoj v cieli.
  • Štartovné čísla a čipy budú pretekárom odovzdané pri prezentácií pred štartom po zaplatení štartovného.

Popis trate 50km:
Štartuje sa v obci Hronsek pred Obecným úradom, cez železn. priecestie asfaltovou
cestou popri vojenskom objekte smerom na Hrabovú po 1500 m odbočiť do lokality
Platina okruhom po poľnej ceste späť k cintorínu, ďalej značenou cyklo-trasou do obce
Vlkanová a nenáročným stúpaním cez Peťovskú dolinu až nad obec Iliaš. Odtiaľ
zvlneným terénom pod hvezdáreň na Vartovke cez Kozlinec nad obec Horná Mičiná,
a po modrej turistickej značke a značenej trati hrebeňom cez Ostrý vrch k usadlosti
Hrabová, odtiaľ ďalej po modrej turistickej značke na Kamennú a cez Kopanice po
značenej trati späť do cieľa v Hronseku.

Popis trate 30km:
Trať je totožná s 50 km traťou až po 15 km v polovici Peťovskej doliny, kde odbočí po
žltej turistickej značke smerom na Mičinské lúky a po cca 3km sa znovu napojí na
50km trať.

Mapa trate: 

mapa bbb vlkohron 2015 bbb vlkohron 2015 plagat

 

Ostatné ustanovenia:

 • Lekárska prehliadka: Organizačný výbor odporúča pretekárom absolvovať lekársku prehliadku. Podaním
  prihlášky pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný stav schopný dlhodobej záťaži! Všetci účastníci sa zúčastnia podujatia na vlastné riziko.
 • Organizátor nezodpovedá za škody spôsobenej pretekármi počas pretekov a na celej pretekárskej trati. Pre pretekárov do 15 rokov je potrebný súhlas zákonného zástupcu so štartom
  na pretekoch.
 • Značenie trate: Plán tratí bude vyvesený v priestore štartu. Značenie – farebné šípky na ceste , bielo–červené fáborky a biele vápenné značky a
  križovatkách. Orientačná pomoc smerníkov na celej trati. Beh duatlonu bude označený bielymi fáborkami.
 • Odstúpenie: Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo pri najbližšej kontrole, alebo v cieli pretekov. Odstúpenie z pretekov signalizuje
  pretekár aj zložením ochrannej prilby.
 • Diskvalifikácia: Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas pretekov, neuposlúchnu pokyny regulovčíkov na železničných
  priecestiach, alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv.
 • Občerstvenie: 1 x na každé kolo v priestoroch štartu a cieľa a na občerstvovacej zastávke. Po pretekoch jedlo a nápoj.
 • Protesty: Prijíma hlavný rozhodca, písomne s vkladom 50€ do 15 min. po zverejnení výsledkov.
 • Všeobecne: Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, alebo z inej nutnej príčiny zmenu štartu, cieľa trate, resp. odvolanie
  pretekov.  Pri odvolaní pretekov bude čiastka štartovného po odpočítaní nákladov pretekárom vrátená. Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú týchto pretekov na vlastné
  riziko. Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky, každý účastník musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny regulovčíkov na železničných
  priecestiach. Povinná ochranná cyklistická plná prilba!
 • Organizačný výbor: predseda klubu Rastislav Kazanský – hlavný rozhodca, riaditeľ preteku Jaroslav Pĺžik, riaditeľ trate Miroslav Vaculčiak. Autori trate: Jaroslav Pĺžik, Miroslav
  Vaculčiak
 • Informácie: Jaroslav Pĺžik +421907804984 e-mail plzik@dremont.sk, Miroslav Vaculčiak +421908916955 e-mail vaculciak.miroslav@gmail.com, Rastislav Kazanský +421911813381 e-mail rastislav.kazansky@umb.sk
Tagged , , , , ,