fbpx

Firemné údaje

RIDE SERVICES s.r.o.
Podkonice 119
976 13 Podkonice
Slovensko

IČO: 51074273
DIČ: 2120580594
IČ DPH: SK2120580594

Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.32580/S

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 048/4151869, fax 048/4124693

Bankové spojenie:

  • Banka: ČSOB
  • Číslo účtu: 4025060112 / 7500
  • IBAN: SK8375000000004025060112
  • SWIFT: CEKOSKBX