fbpx

EÚ hlasovala o novej e-bike legislatíve

V Brusseli 20.11.2012 hlasoval Európsky parlament o novej legislatíve týkajúcej sa posudzovania elektrických bicyklov. V kategórii „bicyklov“ ostávajú systémy typu Pedelec 25 / EPAC (rýchlosť do 25km/h, nominálny výkon do 250W).

Všetky rýchlejšie a silnejšie elektrické bicykle spadajú pod kategóriu “motocyklov” (to znamená, že musia byť prihlásené, poistené, musia mať ŠPZ, atď.).

Diskusia o pôvodnom návrhu sa otvorila, pretože Európska asociácia predajcov bicyklov žiadala aby do kategórie bicyklov patrili aj rýchlejšie a silnejšie e-biky. Proti boli zástupcovia Európskej cyklistickej federácie a hlavným dôvodom bolo zachovanie rozdielu medzi bicyklom a motocyklom, resp. aktívnym a pasívnym transportom.

Pravidlá teda ostávajú nezmenené. Za ponechanie pôvodných limitov hlasovalo takmer 95% členov parlamentu. Aby toto hlasovanie bolo platné, musí byť ešte ratifikované na zasadnutí Európskej rady – ale to je už len “formalita”.

Tagged , ,

Pridaj komentár